Norton Cederström

norton cederström är en oberoende och objektiv rådgivare avseende inköp och försäljning av konst på den svenska och internationella marknaden för såväl privatpersoner som företag. Med lång erfarenhet och dokumenterad kompetens inom konst, varumärkesstrategi, marknadsföring, sponsring och event erbjuder Norton Cederström företag möjligheten att bättre förvalta och utveckla en passiv konstsamling till en aktiv katalysator för inspiration, nytänkande och engagemang.

Läs mer >

CoE_750

emily norton
Emily har erfarenhet som Private Donor Fundraiser både i USA och Storbritannien och har tidigare arbetat som strateg på Kultur och Näringsliv. Emily har en Masters inom modern och samtidskonst från Christie’s/University of Glasgow och är även en av initiativtagarna och grundarna till Young Collectors där unga näringsidkare introduceras till konst- och samlarmarknaden.

charlotte cederström
Charlotte har lång erfarenhet som varumärkesstrateg, senior projektledare och marknadschef på Lowe Brindfors. Charlotte har också arbetat som managementkonsult på Askus och som jurist och lobbyist på Industriförbundet. Charlotte har under många år varit aktiv i Stockholms konstliv.

Tillsammans besitter vi en bred erfarenhet såväl inom konst och konstmarknaden som inom varumärkesstrategi och marknadsföring och hur man kan använda konsten som relationsbyggande verktyg.

Stäng

Tjänster

våra tjänster vänder sig till så väl företag som privatpersoner och skräddarsys självklart utifrån kundens behov. Samtidigt som vi har ett brett kontaktnät och upparbetade relationer med konstnärer, gallerister, auktionshus och samlare förhåller vi oss helt oberoende – vårt fokus är att göra våra kunder nöjda.

Läs mer >
 • Vi tillhandahåller bland annat följande:
  • Oberoende råd vid identifiering, kvalitetssäkring och inköp av enskilda konstverk så väl i Sverige som internationellt.
  • Förhandling av villkor med gallerier och auktionshus.
  • Representera kunder i en förvärvs- eller försäljningsprocesser.
  • Utvärdering och komplettering av existerande konstsamlingar och uppbyggnad av nya samlingar.
  • Installation och hängning av konstverk.
  • Administration av enskilda verk eller konstsamlingar så som värdering, kvalitets- och konditionsäkring, försäkring, renovering, transport samt utlåning till institutioner.
  • Inventering och uppbyggnad av samlingsdatabaser för översikt av samlingen.
  • Konceptutveckling och strategier för företagssamlingar och samarbeten inom konstvärlden.
  • Rådgivning för att via konsten skapa en dynamisk miljö för ditt företag.
  • Arrangera och kurera tillfälliga utställningar.
  • Skräddarsy seminarier och events för att engagera såväl medarbetare som kunder.
  • Arrangera besök på svenska och internationella konstmässor.
Stäng

Corporate Collections

företagssamlingar är på många sätt en spegelbild av företagets identitet och värderingar. Konst på jobbet gör människor glada, nyfikna och stolta. Vilket i sin tur stärker företagets kultur, värden och historia. Många företag äger fantastiska konstsamlingar, men väldigt få inser att samlingarna är så mycket mer än bara utsmyckningar i en korridor eller en smart investering.

Läs mer >

en av de viktigaste trenderna som vuxit fram under de senaste åren är att företagssamlingar allt mer ses som en integrerad del av företagets övergripande image. Tidigare skedde konstinköp ofta utan större eftertanke om hur verket kopplade till företagets verksamhet – det främsta skälet för konsten var att skapa en trivsam arbetsmiljö. Nu i en ekonomisk krassare miljö, måste konstinköp, liksom allt annat i företagsvärlden, tjäna en funktion. Till en del handlar det om att humanisera arbetsplatsen, en annan handlar om att hitta sätt att visualisera företagets värderingar och image. Dock kan det konstateras utifrån de undersökningar som görs om vilka de bästa arbetsplatserna är att de företag som satsar på konst på väggarna ofta är de som rankas högst. Att företagsledningen satsar på konst, liksom på idrottsföreningar, vårdförsäkringar och pensionspaket visar att man inser de anställdas betydelse för företaget.

Fyra viktiga framgångsfaktorer för ett framgångsrikt samlande företag:

kommunikationsstrategi – med en genomtänkt kommunikationsstrategi såväl intern som extern blir samlingen ett effektivt verktyg för att visualisera varumärket och skapa engagemang – så väl i det interna kulturarbetet som externt, mot kunder och andra intressenter.

management – ett professionellt förhållningssätt till samlingen säkerställer kvalitet, utveckling och exponeringen. Och ju professionellare samlingen hanteras desto starkare kommunikationsverktyg har den förutsättning att bli.

integration – koppling mellan konstverken och företagets affärsidé och varumärke säkerställer trovärdigheten och ökar det kommunikativa värdet av samlingen.

starka relationer – långsiktiga och väletablerade relationer med konstvärlden och marknaden stärker samlingens relevans och möjliggör utvecklingen av framgångsrika event och projekt.

Stäng

Kontakt

charlotte cederström
charlotte@nortoncederstrom.se
+46 708 75 55 25

emily norton
emily@nortoncederstrom.se
+46 766 32 0752